Tìm hiểu về cách chơi Keno Vietlott mới nhất

Xổ số Keno ” Cơ hội trúng 2 tỷ chỉ với 10.000 đồng – Không trùng kết quả vẫn trúng

Xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ. Bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.

Xổ số Keno

Giới thiệu về loại hình xổ số Keno Vietlott

Đối tượng được tham gia

1. Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số quay nhanh xổ số KENO ( gọi tắt là người tham gia dự thưởng) phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau:

a/ Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

b/ Là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

c/ Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

d/ Và các yêu cầu khác được công bố công khai theo quy định của Vietlott (nếu có).

Các đối tượng không được phép tham gia dự thưởng, nếu tham gia dự thưởng thì Vietlott có quyền từ chối trả thưởng khi trúng thưởng.

2. Đồng tiền tham gia dự thưởng và trả thưởng : đồng tiền sử dụng để tham gia dự thưởng và trả thưởng là tiền Việt Nam Đồng (VNĐ)

Cơ cấu giải thưởng

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản

a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Cơ cấu giải thưởng

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung

a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng cho cách chơi bổ sung

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

  • Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
  • Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
  • Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

Hướng dẫn chơi và xem kết quả xổ số Keno hôm nay

Phương thức tham gia dự thưởng

1. Cách chơi cơ bản

Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng có từ một (01) đến tối đa mười (10) trong số tập hợp các số từ 01 đến 80 để tham gia dự thưởng.

Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng(mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và /hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

Cách chọn số Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng ( đồng) Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch
Chọn 01 số Trùng 01 số trong 20 số 20.000 50%
Tổng 50%
Chọn 02 số Trùng 02 số trong 20 số 90.000 54%
Tổng 54%
Chọn 03 số Trùng 02 số trong 20 số 20.000 28%
Trùng 03 số trong 20 số 200.000 28%
Tổng 56%
Chọn 04 số Trùng 02 số trong 20 số 10.000 21%
Trùng 03 số trong 20 số 50.000 22%
Trùng 04 số trong 20 số 400.000 12%
Tổng 55%
Chọn 05 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 8%
Trùng 04 số trong 20 số 150.000 18%
Trùng 05 số trong 20 số 4.400.000 28%
Tổng 54%
Chọn 06 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 13%
Trùng 04 số trong 20 số 150.000 11%
Trùng 05 số trong 20 số 450.000 14%
Trùng 06 số trong 20 số 12.500.000 16%
Tổng 54%
Chọn 07 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 18%
Trùng 04 số trong 20 số 20.000 10%
Trùng 05 số trong 20 số 100.000 9%
Trùng 06 số trong 20 số 1.200.000 9%
Trùng 07 số trong 20 số 40.000.000 10%
Tổng 56%
Chọn 08 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 9%
Trùng 04 số trong 20 số 10.000 8%
Trùng 05 số trong 20 số 50.000 9%
Trùng 06 số trong 20 số 500.000 12%
Trùng 07 số trong 20 số 5.000.000 8%
Trùng 08 số trong 20 số 200.000.000 9%
Tổng 55%
Chọn 09 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 6%
Trùng 04 số trong 20 số 10.000 11%
Trùng 05 số trong 20 số 30.000 10%
Trùng 06 số trong 20 số 150.000 9%
Trùng 07 số trong 20 số 1.500.000 9%
Trùng 08 số trong 20 số 12.000.000 4%
Trùng 09 số trong 20 số 800.000.000 6%
Tổng 55%
Chọn 09 số Trùng 0 số trong 20 số 10.000 5%
Trùng 05 số trong 20 số 20.000 10%
Trùng 06 số trong 20 số 80.000 9%
Trùng 07 số trong 20 số 600.000 10%
Trùng 08 số trong 20 số 7.400.000 10%
Trùng 09 số trong 20 số 150.000.000 9%
Trùng 10 số trong 20 số 2.000.000.000** 2%
Tổng 55%

Giá trị trả thưởng kế hoạch/ doanh thu bán vé kế hoạch ứng với từng cách chọn số tham gia dự thưởng. Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch làm tròn số đến hàng đơn vị.

2. Cách chơi bổ sung

Người tham gia dự thưởng lựa chọn một hoặc nhiều cách chơi bổ sung sau đây: Lớn, nhỏ, chẵn, lẻ. Thời điểm triển khai các phương thức dự thưởng này theo Thông báo của Vietlott.

Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng cho mỗi cách chơi bổ sung của người tham gia dự thưởng chọn tham gia dự thưởng một cách chơi bổ sung nhiều lần trong cùng một(01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều cách chơi bổ sung để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

Cách chơi bổ sung Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng ( đồng) Tỷ lê trả thưởng kế hoạch
Lớn Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 56.000 55%
Tổng 55%
Nhỏ Từ 13 số trở lên từ 41 đến 40 56.000 55%
Tổng 55%
Chẵn 13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000 35%
Từ 15 số trở lên là số chẵn 210.000 20%
Tổng 55%
Lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 40.000 35%
Từ 15 số trở lên là số lẻ 210.000 20%
Tổng 55%

Quy trình tham gia dự thưởng

Người tham gia dự thưởng loại hình Xổ số tự chọn số quay nhanh xổ số KENO, thực hiện mua vé trực tiếp tại các điểm bán hàng theo quy trình sau:

1/ Quy trình tham gia dự thưởng thông qua thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng

a/ Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng, cách chơi bổ sung, kỳ quay số mở thưởng. Giá trị tham gia dự thưởng thông qua việc điền thông tin trên thẻ chọn số dự thưởng hoặc thông báo cho nhân viên bán hàng. Việc lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng được thực hiện theo các hình thức sau:

– Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn toàn bộ các số tham gia dự thưởng để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng hoặc

– Người tham gia dự thưởng để hệ thống máy tính lựa chọn tự động toàn bộ các số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng hoặc

– Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn một số các số tham gia dự thưởng và để hệ thống máy tính lựa chọn tự động các số tham gia dự thưởng còn thiếu của bộ số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành một bố bố tham gia dự thưởng hoàn chỉnh.

b/ Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 30 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp.

c/ Người tham gia dự thưởng thanh toán tiền mua vé

d/ Người tham gia dự thưởng nhận vé dự thưởng dưới dạng chứng chỉ. Vé dự thưởng bao gồm những thông tin sau:

Vé xổ số Keno

– Tên công ty phát hành

– Tên sản phẩm

– Bộ số dự thưởng

– Các cách chơi bổ sung tham gia dự thưởng ( nếu có)

– Ngày mở thưởng

– Giá trị tham gia dự thưởng

– Ngày, giờ, kỳ phát hành vé

– Ký hiệu của đại lý và/hoặc điểm bán hàng và/hoặc thiết bị đầu cuối

– Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng và các tính năng bảo mật khác để chống làm giá vé dự thưởng

– Thời hạn lĩnh thưởng

– Các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của Vietlott và phù hợp với quy định pháp luật.

2. Người tham gia dự thưởng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên vé tham gia dự thưởng

Người tham gia dự thưởng không có quyền hủy vé tham gia dự thưởng đã mua. Đối với vé tham gia dự thưởng in ra không nguyên hình, nguyên khổ, không đảm bảo đầy đủ các nội dung quy đinh

a/ Điểm bán hàng có trách nhiệm thu hồi vé và hoàn trả lại tiền mua vé nếu được người tham gia dự thưởng yêu cầu.

b/ Điểm bán hàng được hệ thống hỗ trợ hủy vé theo quy định. Việc hủy vé phải được hệ thống ghi nhận trước khi thời gian bán vé cho kỳ quay số mở thưởng kết thúc. Vé dự thưởng đã hủy sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng

Cách so kết quả xổ số Keno Vietlott trực tiếp

Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng smartphone hoặc máy tính truy cập trực tiếp vào trang vietlott.vn để xem kết quả xổ số KENO Vietlott trực tiếp.

Thời gian so kết quả: 10 phút 1 lần từ 6h đến 21h55 hàng ngày.

so kết quả xổ số Keno trên vietlot

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Một số lưu ý khi chơi xổ số Keno tại Vietlott

Điều kiện, phương thức và thời hạn lĩnh thưởng

1. Vé trúng thưởng chỉ được lĩnh thưởng khi có đủ các điều kiện sau:

a/ Vé trúng thưởng phải do Vietlott hoặc các đại lý, điểm bán hàng được Vietlott ký hợp đồng phát hành thông qua các thiết bị đầu cuối.

b/ Vé trúng thưởng phải được ghi nhận trong hệ thống dữ liệu của Vietlott trước thười gian dừng bán vé trong từng kỳ quay số mở thưởng theo quy định của Bộ Tài Chính.

c/ Vé trúng thưởng không có ghi nhận đã hủy vé trên hệ thống dữ liệu của Vietlott.

d/ Vé trúng thưởng phải đảm bảo kiểm tra bảo mật của Vietlott.

đ/ Vé trúng thưởng chưa có ghi nhận là đã trả thưởng trên hệ thống của Vietlott.

e/ Vé trúng thưởng phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định về xổ số tại Việt Nam ( 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trùng thưởng)

g/ Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, các thông tin trên vé trúng thưởng đảm bảo rõ ràng, chính xác và có thể đọc được, vé trúng thưởng không tách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ các yếu tố nêu trên và đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 10 thì Vietlott thực hiện các biện pháp tổ chức thẩm tra, xác minh để xem xét trước khi trả thưởng cho người trúng thưởng.

2. Phương thức và thời hạn lĩnh thưởng

a/ Kết quả quay số mở thưởng được công bố công khai đến người tham gia dự thưởng qua các màn hình hiển thị trực tuyến được Vietlott lắp đặt tại điểm bán hàng hoặc các phương tiện khác.

b/ Các điểm bán hàng bắt đầu nhận vé trúng thưởng và trả thưởng các giải thưởng theo ủy quyền của Vietlott sau khi kết thúc kỳ quay số mở thưởng.

Phương thức lĩnh thưởng

Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của Vietlott sau khi kết thúc kỳ quay số mở thưởng. Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của Vietlott nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c/ Vietlott thanh toán giải thưởng cho người trúng thưởng bằng tiền mặt, chuyển khoản. Việc tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và trả thưởng giải thưởng được thực hiện trực tiếp tại trụ sở chính Vietlott, trụ sở các chi nhánh của Vietlott, địa lý, điểm bán hàng được Vietlott ủy quyền hoặc các địa điểm khác theo nội dung công bố của Vietlott.

d/ Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 60 ngày quy định, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Nguyên tắc xử lý tranh chấp trả thưởng

1. Vietlott chỉ xem xét thẩm tra xác minh để quyết định trả thưởng cho

Vietlot chỉ xem xét thẩm tra xác minh để quyết định trả thưởng cho các vé trúng thưởng bị rách rời do nguyên nhân khách quan khi vé trúng thưởng có đầy đủ các yếu tố sau:

a/ Vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đầy đủ nguyên hình tờ vé.

b/ Vị trí bị rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng như : các con số dự thưởng, mã nhận dạng vé, mã bảo mật của vé.

c/ Vé trúng thưởng bị rách rời không phải do các hành động cố ý như cắt ,ghép…

d/ Vé trúng thưởng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận.

2. Vietlott có quyền từ chối trả thưởng trong trường hợp sau

a/ Người trúng thưởng làm mất vé trúng thưởng

b/ Vé trúng thưởng là vé giả mạo dưới mọi hình thức như : in giả, phôt, scan, cắt, cạo sửa…

c/ Vé trúng thưởng không đáp ứng các yêu cầu.

3. Thẩm quyền quyết định xử lý tranh chấp trả thưởng là Tổng Giám Đốc của Vietlott

Top nhà cái uy tín lựa chọn khuyên chơi

Giới thiệu nhà cái uy tín. Đánh giá chi tiết nhà cái cá cược online lớn nhất hiện nay. Cung cấp danh sách các nhà cái đáng chơi nhất trong thời điểm hiện tại. Cập nhập các thông tin khuyến mãi nhanh nhất từ các nhà cái.

Top nhà cái uy tín – Với kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi cung cấp đến các bạn những thông tin nhanh và chính xác nhất về các nhà cái uy tín đảm bảo các thông tin. Bên cạnh đó, Top nhà cái uy tín thường xuyên hướng dẫn cách chơi cá cược online, thủ thuật chơi cá cược không bao giờ thua, kinh nghiệm chơi cá cược luôn chiến thắng …