Cập nhật 24/7 bảng thống kê giải đặc biệt theo năm miền bắc cực chuẩn xác

Chúng tôi liên tục thống kê giải đặc biệt theo năm, giải đặc biệt theo tuần tháng một cách chính xác nhất. Thông tin dễ hiểu, nhanh gọn, chuẩn xác. Giúp bạn nắm bắt nhanh kết quả. Từ đó có cơ sở để luận số, dự đoán được số nào có khả năng về cao nhất. Cơ hội đoạt giải thưởng lớn từ đó tăng cao.

Các bảng thống kê giải đặc biệt theo từng thời gian

1/ Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần xổ số miền bắc năm 2020. Thống kê giải đặc biệt theo tuần giúp anh em có cái nhìn tổng thể nhất. Để đánh giá, tổng hợp cặp số nào dễ về và cặp nào lâu về. Từ đó có phương pháp đánh phù hợp để trúng lớn.

Tuần thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 32905
01/01/2020
73604
02/01/2020
19143
03/01/2020
54949
04/01/2020
45721
05/01/2020
2 14012
06/01/2020
14954
07/01/2020
78804
08/01/2020
91574
09/01/2020
26396
10/01/2020
33658
11/01/2020
90880
12/01/2020
3 41244
13/01/2020
32164
14/01/2020
26710
15/01/2020
72782
16/01/2020
97571
17/01/2020
34706
18/01/2020
70921
19/01/2020
4 12850
20/01/2020
38897
21/01/2020
96449
22/01/2020
16875
23/01/2020
Tết Tết Tết
5 Tết 50940
28/01/2020
80389
29/01/2020
75712
30/01/2020
49715
31/01/2020
72130
01/02/2020
79434
02/02/2020
6 63107
03/02/2020
44410
04/02/2020
97615
05/02/2020
26275
06/02/2020
14973
07/02/2020
22191
08/02/2020
60347
09/02/2020
7 96045
10/02/2020
07696
11/02/2020
19747
12/02/2020
54232
13/02/2020
51855
14/02/2020
47417
15/02/2020
00776
16/02/2020
8 99817
17/02/2020
06616
18/02/2020
90398
19/02/2020
22204
20/02/2020
36089
21/02/2020
37647
22/02/2020
36144
23/02/2020
9 91609
24/02/2020
37376
25/02/2020
23146
26/02/2020
26422
27/02/2020
45982
28/02/2020
80805
29/02/2020
04635
01/03/2020
10 73787
02/03/2020
38823
03/03/2020
51223
04/03/2020
52991
05/03/2020
78854
06/03/2020
87368
07/03/2020
55060
08/03/2020
11 95973
09/03/2020
83549
10/03/2020
29224
11/03/2020
74951
12/03/2020
73118
13/03/2020
18915
14/03/2020
18901
15/03/2020
12 28322
16/03/2020
52267
17/03/2020
81489
18/03/2020
85074
19/03/2020
85736
20/03/2020
55521
21/03/2020
46024
22/03/2020
13 36123
23/03/2020
31578
24/03/2020
54296
25/03/2020
94135
26/03/2020
33555
27/03/2020
91159
28/03/2020
28914
29/03/2020
14 42902
30/03/2020
98819
31/03/2020
covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19
15 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19
16 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19
17 covid-19 covid-19 covid-19 54503
23/04/2020
69550
24/04/2020
46625
25/04/2020
90667
26/04/2020
18 77561
27/04/2020
           

2/ Thống kê giải đặc biệt theo tuần tháng

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần tháng xổ số miền bắc 2020. Giúp cho người chơi tổng hợp được giải về tất cả các ngày trong tháng. Từ đó tìm ra những quy luật đặc biệt. Có thể là giữa các tháng với nhau hoặc những trường hợp đặc biệt. Để có thể dự đoán được chính xác nhất  kết quả xổ số của ngày tiếp theo.

Thống kê giải đặc biệt tháng 1 năm 2020

32905
01/01/2020
73604
02/01/2020
19143
03/01/2020
54949
04/01/2020
45721
05/01/2020
14012
06/01/2020
14954
07/01/2020
78804
08/01/2020
91574
09/01/2020
26396
10/01/2020
33658
11/01/2020
90880
12/01/2020
41244
13/01/2020
32164
14/01/2020
26710
15/01/2020
72782
16/01/2020
97571
17/01/2020
34706
18/01/2020
70921
19/01/2020
12850
20/01/2020
38897
21/01/2020
96449
22/01/2020
16875
23/01/2020
Tết
 Tết Tết Tết 50940
28/01/2020
80389
29/01/2020
75712
30/01/2020
49715
31/01/2020

 

Thống kê giải đặc biệt tháng 2 năm 2020

72130
01/02/2020
79434
02/02/2020
63107
03/02/2020
44410
04/02/2020
97615
05/02/2020
26275
06/02/2020
14973
07/02/2020
22191
08/02/2020
60347
09/02/2020
96045
10/02/2020
07696
11/02/2020
19747
12/02/2020
54232
13/02/2020
51855
14/02/2020
47417
15/02/2020
00776
16/02/2020
99817
17/02/2020
06616
18/02/2020
90398
19/02/2020
22204
20/02/2020
36089
21/02/2020
37647
22/02/2020
36144
23/02/2020
91609
24/02/2020
37376
25/02/2020
23146
26/02/2020
26422
27/02/2020
45982
28/02/2020
80805
29/02/2020

 

Thống kê giải đặc biệt tháng 3 năm 2020

04635
01/03/2020
73787
02/03/2020
38823
03/03/2020
51223
04/03/2020
52991
05/03/2020
78854
06/03/2020
87368
07/03/2020
55060
08/03/2020
60347
09/02/2020
83549
10/03/2020
29224
11/03/2020
74951
12/03/2020
73118
13/03/2020
18915
14/03/2020
18901
15/03/2020
28322
16/03/2020
52267
17/03/2020
81489
18/03/2020
85074
19/03/2020
85736
20/03/2020
55521
21/03/2020
46024
22/03/2020
31578
24/03/2020
54296
25/03/2020
94135
26/03/2020
33555
27/03/2020
91159
28/03/2020
28914
29/03/2020
42902
30/03/2020
98819
31/03/2020

Thống kê giải đặc biệt tháng 4 năm 2020

Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19
Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19
Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 Covid – 19 54503
23/04/2020
69550
24/04/2020
46625
25/04/2020
90667
26/04/2020
77561
27/04/2020
           

3/ Thống kê giải đặc biệt theo năm

Theo dõi bảng thống kê giải đặc biệt theo năm giúp người chơi loại bỏ được các kết quả đã xuất hiện và lựa chọn những bộ số mới khi chơi. Kiểm tra tỷ lệ xuất hiện của nó trong khoảng thời gian này. Số nào về ít, số nào về nhiều từ đó dự đoán giải đặc biệt miền Bắc được chuẩn hơn.

Sau đây là thống kê giải đặc biệt 4 tháng đầu năm 2020.

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
1 32905 72130 04635 Covid 19
2 73604 79434 73787 Covid 19
3 19143 63107 38823 Covid 19
4 54949 44410 51223 Covid 19
5 45721 97615 52991 Covid 19
6 14012 26275 78854 Covid 19
7 14954 14973 87368 Covid 19
8 78804 22191 55060 Covid 19
9 91574 60347 95973 Covid 19
10 26396 96045 83549 Covid 19
11 33658 07696 29224 Covid 19
12 90880 19747 74951 Covid 19
13 41244 54232 73118 Covid 19
14 32164 51855 18915 Covid 19
15 26710 47417 18901 Covid 19
16 72782 00776 28322 Covid 19
17 97571 99817 52267 Covid 19
18 34706 06616 81489 Covid 19
19 70921 90398 85074 Covid 19
20 12850 22204 85736 Covid 19
21 38897 36089 55521 Covid 19
22 96449 37647 46024 Covid 19
23 16875 36144 36123 54503
24 Tết 91609 31578 69550
25 Tết 37376 54296 46625
26 Tết 23146 94135 90667
27 Tết 26422 33555 77561
28 50940 45982 91159
29 80389 80805 28914
30 75712 42902
31 49715 98819

Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về  giúp các bạn tính toán được khả năng số về một cách chuẩn nhất. Dựa vào những thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng. Thống kê giải đặc biệt theo năm các bạn sẽ dễ dàng tính số về  hơn. Biết được số nào lâu về, số nào gan nhất. Ví dụ như đầu 2 số cuối giải đặc biệt. 4 (lần chưa về 26), 8 (lần chưa về 18)… Hoặc tính cuối 2 số cuối giải được biệt 8 (lần chưa về 12), 6 (lần chưa về 11 lần)… Ngoài ra còn thống kê theo tổng hai số cuối. Dựa vào cách tính trên, các bạn có thể chọn một trong 3 cách tính để đoán số nào gan nhất. Và tỉ lệ số nào về dễ nhất.

Các bạn tham khảo thêm >> Tổng hợp cách tính lô theo giải đặc biệt bá đạo nhất <<

Lợi ích của bảng tổng hợp giải đặc biệt miền bắc

 

Nắm chọn được thông tin tổng thể về kết quả đề ra từng ngày trong năm

Khi theo dõi bảng tổng hợp giải đặc biệt miền bắc. Các bạn có thể nắm bắt được thông tin tổng thể kết quả đề về từng ngày trong năm. Từ đó dễ dàng phân tích và luận số. Bạn sẽ biết được cặp số nào về nhiều và cặp nào ít hoặc lâu về nhất. Làm cho các bạn có tỉ lệ ăn và trúng lớn cao nhất có thể.

Theo dõi bảng tổng hợp giải đặc biệt miền bắc tại Topnhacaiuytin.net. Các bạn hoàn toàn yên tâm về độ chính xác, thông tin cập nhật nhanh nhất. Ở bất cứ thời điểm nào, ở trên đường hay trong quán nhậu. Tại công ty hay ở nhà đều dễ dàng tra kết quả và xem bảng tổng kết một cách nhanh chóng.

thống kê giải đặc biệt theo năm miền bắc
Thống kê giải đặc biệt theo năm, tháng hoặc tuần giúp anh em dự đoán kết quả chuẩn xác hơn

 

Dễ bắt cầu theo nhịp lô đề theo tuần – tháng

Việc dự đoán sẽ đem lại cho các bạn được tỷ lệ trúng cao hơn rất nhiều. Bởi các kết quả dự đoán cầu đều dựa vào kết quả tổng hợp của các giải. Rồi theo phần mềm hệ thống, cùng với các chuyên gia phân tích. Tạo cho các bạn được cái nhìn tổng quan hơn. Từ đó có thể nhận ra được cầu nào có tỷ lệ ăn cao hơn, dễ về nhất.

Nhưng đi kèm với đó là các bạn phải biết kết hợp với việc chọn được ra cho mình những nhà cái uy tín. Và nhà cái nào cho bạn tỷ lệ ăn cao nhất để đánh.Các kết quả phân tích tham khảo dự đoán của chúng tôi. Đều dựa trên quy luật soi cầu lô tô chạy trong những ngày gần đây nhất. Đem lại chính xác cao cho các các bạn.

thống kê giải đặc biệt theo năm bắt cầu chuẩn hơn
Thống kê giải đặc biệt giúp anh em soi cầu chuẩn xác, dễ trúng

Dự đoán giải đặc biệt hôm nay chuẩn hơn

Dựa vào bảng tổng hợp giải đặc biệt kết quả xổ số được tổng hợp qua từng ngày, tuần và tháng. Các bạn dễ dự đoán giải đặc biệt hôm nay chuẩn và chính xác hơn. Dựa vào đó có thể phân tích được con nào dễ về nhất. Dẫn đến tỉ lệ trúng cao và có cơ hội rinh về cho mình nhiều giải lớn, có giá trị cao.

Trên đây là những thông tin hữu ích về lợi ích khi anh xem bảng thống kê giải đặc biệt theo năm, theo tháng hoặc theo tuần. Điều này hoàn toàn có lợi, mang đến cho anh em cơ hội trúng lớn. Nhanh chóng rinh tiền về tay. Chúc anh em may mắn!

 

Top nhà cái uy tín lựa chọn khuyên chơi

Giới thiệu nhà cái uy tín. Đánh giá chi tiết nhà cái cá cược online lớn nhất hiện nay. Cung cấp danh sách các nhà cái đáng chơi nhất trong thời điểm hiện tại. Cập nhập các thông tin khuyến mãi nhanh nhất từ các nhà cái.

Top nhà cái uy tín – Với kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi cung cấp đến các bạn những thông tin nhanh và chính xác nhất về các nhà cái uy tín đảm bảo các thông tin. Bên cạnh đó, Top nhà cái uy tín thường xuyên hướng dẫn cách chơi cá cược online, thủ thuật chơi cá cược không bao giờ thua, kinh nghiệm chơi cá cược luôn chiến thắng …